Introductions of the professors:

 1. Forestry Department

    (1)  Forest Silviculture Teaching and Research Section:

Chen Hongyue

Huang Yongfang

Li Jiyue

Xi Ruchun

Xue Li

 

(2) Tree genetic and breeding Teaching and Research Section: Chief: Prof. Huang Shaowei

Chen Xiaoyang

Deng Xiaomei

Huang Shaowei

Sun Zhaohui

 

(3) Forest Ecology Teaching and Research Section: Chief: Prof. Zeng Shucai

Su Zhiyao

Zeng Shucai

 

 

 

(4) Forest Protection Teaching and Research Section: Chief: Prof. Wang Jun

Wang Jun

Wen Xiujun

 

 

 

 2. Landscape Architecture and Urban Planning Department

     (1) Dendrology and Ornamental Plants Teaching and Research Section

 Cui Dafang

Li Bingtao

Zhuang Xueying

 

 

(2) Urban Planning Teaching and Research Section:

Li Min

 

 

 

 

 3. Wood Science and Engineering Department

      (1) Wood Science and Engineering Teaching and Research Section

Li Kaifu

 

 

 

  

4. Forest Resources and Tourist Management Department

   (1) Forest Management Teaching and Research Section

Chen Shiqing

XuZhengchun

Liu Ping

Luo Fuhe

Mo Xiaoyong